Vlasta Lorenzová

Lorenzova

narozena: 27. 10. 1928

Rodačka z Vranovic, která celý svůj život, mimo dvou let učitelování na Hlučínsku, žila ve Vranovicích. Od roku 1951, kdy nastoupila jako učitelka ZŠ se věnovala, jak bylo zvykem, mimoškolní činnosti v tělovýchově a kultuře.
V základní tělesné výchově TJ Sokol se dlouhá léta věnovala žactvu, ale také cvičila s kolektivem žen na různých místech i celostátních akcích až po důchodový věk.
V roce 1952 se spolupodílela na založení osvětové besedy ve Vranovicích, jejíž nejvýraznější částí je divadelní kroužek. První představení „Princezna Pampeliška“ odstartovalo svým obrovským úspěchem bohatou a neopakovatelnou šňůru mnohých dalších vystoupení vranovických ochotníků. Ti se běžně účastnili, pod vedením své režisérky Vlasty Lorenzové, častých okresních a krajských přehlídek. V té době byli vranovičtí ochotníci pojmem v širokém okolí.
Později jako vedoucí kulturního zařízení organizuje výstavy, promítání filmů, recitační pásma a do roku 1984 stále ochotnické divadlo.