Jan Němec

Nemec

Rodák z Vranovic celý život zasvětil hudbě. V roce 1951 absolvoval hudební a dramatickou konzervatoř v Brně ve hře na fagot. Byl členem orchestru Československého rozhlasu v Brně a v letech 1956 – 1990 členem orchestru státní filharmonie Brno. S tímto orchestrem úspěšně absolvoval mnoho koncertů v mnoha státech světa.
Velice intenzivně se zajímal o skladatelskou činnost, složil 88 opusů různých žánrů, v roce 2004 získal certifikát ve skladatelské soutěži HORNFORA za vítěznou skladbu Kvartet č.1.
Se svými přáteli založil ve Vranovicích taneční skupinu Klubko, se kterou dlouhá léta vystupovali na místních zábavách, čajích o páté, ochotnickém divadle, plesech apod.
Bohužel od té doby u nás takovou kapelu nemáme.
Velkým přínosem je také práce pana Jana Němce při hudební výchově mladých naší zájmové umělecké školy, která trvá doposud.