Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2010 v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vranovice.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti Rady
5. Výsledky hospodaření za 1-8/2010
6. Rozpočtové opatření č. 3/2010
7. Vyhodnocení čtyřletého volebního období
8. Pozemky – věcná břemena, prodej Pozemky na vinné sklepy – Doliny
9. Směrnice obce
Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
Dodatek č. 1 ke Směrnici ošetření pohledávek obce – Opravné položky k pohledávkám
10. Inventarizace majetku
11. Projednání změny č. 6 Územního plánu
12. Příspěvek na IDS JMK pro rok 2011
13. Diskuse
14. Rekapitulace usnesení
15. Závěr