Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Jedno dělo utichlo, druhé střílí dál

Jedno dělo utichlo, druhé střílí dál

(Text a foto: Dagmar Humpolíková)
Překročení limitu o 1,4 decibelu zaznamenalo měření hluku ze zvukového děla používaného na plašení špačků v lokalitě Vinohrádky. V Přibické ulici, kam doléhají rány z děla umístěného ve vinici u hřbitova, přístroj naměřil podlimitní hodnoty. Dělo totiž vinař nastavil na nižší hlukovou hladinu.
Měření hluku z děl si prostřednictvím obce objednali sami vinaři na základě usnesení zastupitelstva obce. To jim na svém zasedání dne 24. 6. 2010 doporučilo, aby hluková děla na plašení špačků nahradili jiným způsobem. Podnětem byly stížnosti obyvatel, kteří bydlí v blízkosti vinic a rány přicházející v pravidelných intervalech je obtěžují.
Zásadní zlepšení situace nastalo v ulici U Hlinku, kam nejvíce doléhal zvuk děla z Vinohrádků. Vinař, který je vlastníkem děla, učinil vstřícný krok a místo dělbuchu plaší teď špačky imitací křiku dravých ptáků. Obyvatelé ulice U Hlinku pod vinicí mu teď blahořečí. Zvuk je přirozený a nikoho neděsí.
Jiný přístup zvolil majitel děla ve vinici u hřbitova. Několik dní před avizovaným měřením přepnul poplašné zařízení na méně hlučnou variantu. Tím došlo ke zkreslení standardních výsledků měření. Hladina hluku nepřekročila 32 decibelů z akceptovatelných 38, což je hygienická limitní hladina. Zákon tak vinař neporušuje. Přesněji řečeno v případě, že dělo nechá nastavené na tišší provoz, při němž proběhlo i měření.
Odborné měření prováděl pracovník Zdravotního ústavu v Brně za přítomnosti starosty obce a předsedy vinařů. Měření se uskutečnilo 14. září 2010 na dvou místech. V ulici U hlinku a na Přibické, na úrovni obytných domů, které se nacházejí nejblíže vinohradům.
Problematiku hluku v obytných zónách řeší Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Nařízení č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

Mgr. Martin Bublan ze Zdravotního ústavu v Brně při měření hluku na Přibické ulici

Mgr. Martin Bublan ze Zdravotního ústavu v Brně při měření hluku U Hlinku

Plynové dělo na plašení špačků