Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

O tradice musíme pečovat společně
Uplynuly již dva roky od oslav 750 let první písemné zmínky o naší obci. Při této příležitosti jsme si společně připomínali vývoj naší obce, hospodářské, společenské, ale i kulturní mezníky.
Byla vydána kniha 750 let Obce Vranovice, bylo vydáno DVD mapující posledních padesát let obce, bylo uspořádáno několik výstav dokumentujících historii ZŠ a jednotlivých společenských a sportovních organizací. Všechny tyto akce měly za cíl jediné: připomenout všem občanům historii obce, důležité milníky obce a zejména významné tradice obce.
A tradice je to, o co musíme pečovat všichni společně. Je to pojem, pod kterým se skrývá historický vývoj společenského života naší obce. Ten nelze nadefinovat žádnými nařízeními. Ten si vytváří občané svojí vlastní činností a o to je cennější, nikdo si vytvořené tradice nemůže přivlastnit, nikdo si je nemůže odnést. A o to více o ně musíme společnými silami pečovat a pokračovat v nich.
Jednou z nejvýznamnějších a nejstarších tradicí je i májová zábava. Jde o tradici, která vznikla na počest oslav odvedených rekrutů, kteří tak oslavovali nabytí plnoletosti a zároveň povinnosti narukování na vojenskou službu (poznámka: v té době šlo o dosažení věku 21 let, později se tato věková hranice snižovala). Přípravu a organizaci oslav „plnoletosti“ zajišťovali sami rekruti, v čele s prvním rekrutem a první rekrutkou. Povinnosti a odpovědnost s organizací byla veliká a jistě by se neobešla bez pomoci rodičů. Ten největší díl odpovědnosti však je na rekrutech samých.
Povinnosti to jsou nemalé a odpovědnost ještě větší. Příprava začíná již v březnu, kdy je nutno vše dobře naplánovat a podělit se o jednotlivé úkoly. Sama májová zábava je vyvrcholením několika měsíční práce a začíná již ráno mší svatou v místním kostele a dále zvaním na večerní zábavu. Hlavní program začíná odpoledne srazem všech rekrutů u druhé rekrutky a společným průvodem k první rekrutce. Od první rekrutky prochází krojovaný průvod za doprovodu krojované muziky obcí a je ukončen v místní sokolovně.
Organizace májové zábavy a její úspěch byl vždy testem dospělosti a stával se tak zážitkem celého ročníku, na který se vzpomínalo při každém třídním srazu, či setkání přátel.
Poslední májové zábavy se vyznačují tím, že ne všechny zvyky spojené s touto tradicí se dodržují. Již se nemluví o rekrurech, ale o stárcích. Již se ji nezúčastňují ročníky, kteří dosahuji v tom roce plnoletosti (v případě nutnosti „področňáci“). Již to nebývá svátek plnoletosti, hrdosti a zábavy. Zdá se, že začíná převládat zábava nad zodpovědností. Účast rekrutů, kteří ještě absolvují základní povinnou docházku, případně rekrutů „přespolních“, svědčí o tom, že ročníkovou sounáležitost nahrazuje sounáležitost kamarádů. Tancování krojovaného průvodu na hlavní křižovatce a s tím spojené vybírání peněz od projíždějících (spíše naštvaně čekajících) řidičů není v duchu této tradice.
O letošním incidentu – fyzickém kontaktu rekrutů s jedním z řidičů – ani nemluvě. Takovéto chování odporuje nejen tradicím ale i důstojnému a slušnému průběhu jakékoliv zábavy.
Nezapomínejme, že lidové tradice je to nejcennější co máme. Snažme se tradice i nadále ctít a navazovat na ně. Snažme se podpořit lidovou zábavu, která však bude vycházet z dlouholetých tradic a zvyků.
Tyto Starosti starosty jsem věnoval tématu, které, jak věřím, je starostí nejen starosty, ale každého z Vás, komu naše obec přirostla k srdci.
Zamyšlení nad významem tradic pro naší obec nemá být žádnou kritikou, ale spíše výzvou.
V naší obci žijí jistě občané, kteří mají mnoho zážitků a poznatků, kteří tradice v naší obci spoluvytvářeli. Pokud tento příspěvek bude impulsem k tomu, aby se s námi o své zážitky a vzpomínky podělili, tak budu velice potěšen a snad i společně napomůžeme k udržení krásných tradic v naší obci.
Ing. Jan Helikar
starosta