Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 24. 6. 2010 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vranovice.

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky

3.Kontrola usnesení

4. Zpráva o činnosti Rady

5. Rozpočtové opatření č. 2/2010 (předseda FV)

6.Úklid a pořádek v obci (starosta)

7.Přijetí dotace od JMK na opravu statiky tříd ZŠ (starosta)

8.Smlouva o převodu majetku (hasičské auto) z JMK do majetku obce (místostarosta)

9.Pozemky – věcná břemena, prodej (starosta)

10.Diskuse (místostarosta)

11.Rekapitulace usnesení (návrhová komise)

12. Závěr