Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

je mojí milou povinností, poděkovat za Vaši účast v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste svými hlasy dali celé vítězné kandidátce. Důvěry si velice vážíme.

Výrazné vítězství ve volbách celé kandidátky Občanské demokratické strany je oceněním pro každého kandidujícího jedince. Současně to je pro nás všechny závazek do budoucna, závazek k tomu, aby byl předložený předvolební program zcela naplněn.

Předvolební program se proto stane závazným Plánem rozvoje na roky 2015 -2018. Přáním nově zvoleného vedení obce je, aby do Plánu investic a oprav na jednotlivé roky byly zahrnuty i předvolební předsevzetí zbývajících kandidujících stran. Proto jsem již vyzval, jejich zástupce, aby svá předvolební předsevzetí konkretizovali a převzali za ně osobní odpovědnost.

Společně jsme na začátku dalšího čtyřletého volebního období. Udělejme všichni vše pro to, abychom se mohli za čtyři roky podívat do zpětného zrcátka a tam viděli další kus společné cesty pro celou naší obec.

Závěrem si dovolím Vám všem popřát klidné prožití Vánočních svátků, rodinnou pohodu a do Nového roku hodně zdraví, plno sil a radosti. Hledejme okolo sebe optimismus, vzájemnou toleranci a „dobrou náladu“ i v roce 2015..

Váš starosta Ing. Jan Helikar