SK Vranovice zve na schůzi Valné hromady

SK logo

SK Vranovice zve na 19. schůzi Valné hromady, kterou svolává výbor SK na 14. prosince 2014.

Valná hromada začne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Program naleznete na pozvánce níže.

Program: Zahájení, Volba návrhové komise, Kontrola usnesení, Zpráva o činnosti výboru, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti SK, Diskuse, Usnesení, Závěr

SK_valná hromada