Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, více než dvacet let trval soudní spor o budovu školní jídelny U Floriánka č.p. 157. Nyní se zdá, že naše obec bude mít nárok na vrácení podstatné finanční částky zpět do rozpočtu obce.

 

Ústavní soud dal Obci Vranovice za pravdu

Věcná zarputilost vedení obce a erudice právního zastoupení JUDr. Radka Macha přinesla po více než 14 letech zásadní úspěch ve vleklém soudním sporu o budovu školní jídelny U Floriánka č.p. 57.

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2299/13, který byl vyhlášen dne 30.4.2014, byla Obci Vranovice vrácena naděje na úspěšné a spravedlivé vyřešení soudních sporů o budovu školní jídelny U Floriánku č.p. 57.

Ústavní soud ve svém výše uvedeném Nálezu vyhověl v plném rozsahu Ústavní stížnosti naší obce podané dne 24.7.2013 a zrušil tak, pro Obec Vranovice neúspěšná, usnesení všech předešlých soudů:

● Usnesení Krajského soudu v Brně,

● Usnesení Vrchního soudu v Olomouci

● Usnesení Nejvyššího soudu.

 

Ústavní soud dal Obci Vranovice za pravdu ve všech argumentech, které předcházející soudy neuznaly. Jedná se zejména o dvě následující skutečnosti:

● Ústavní soud uznal, že Obec Vranovice nabyla předmětnou budovu v dobré víře, a že se obecné soudy otázkou dobré víry Obce Vranovice v podstatě vůbec nezabývaly. Obecné soudy hodnotily koupi budovy v r. 1995 (v té době se již o budovu vedl soudní spor) a následné další investice do budovy, jako lehkomyslný přístup a nedbalou péči o svá práva.

● Ústavní soud odmítl závěr obecných soudů ve věci restitucí. Postup obecných soudů nazval jako ryze formalistický výklad právních norem, který ve své judikatuře dlouhodobě odmítá.

 

Ve skutečnosti Nález Ústavního soudu znamená, že spor o budovu školní jídelny U Floriánka čp. 57 se vrací po více než čtrnácti letech na svůj počátek. Jelikož jsou obecné soudy vázány právním názorem Ústavního soudu, je velká naděje, že naše obec bude ve sporu, který trvá od r. 1993, nakonec úspěšná.

 

Po vydání Nálezu Ústavního soudu nebude prioritou vedení obce vést dalších 10 let soudní spor. Naopak, pod tíhou argumentů, které uznal Ústavní soud, je prioritou uzavřít rychlé mimosoudní vyrovnání se správkyní konkurzní podstaty úpadce Agrodružstvo Vranovice v likvidaci. Jen touto cestou se naše obec může domoci rychlého nároku na vrácení podstatné finanční částky zpět do rozpočtu obce.

 

Historie procesu:

 • 1993 – zahájen soudní spor o určení vlastnictví budovy (Agrodružstvo Vranovice vs. Manželé Koštuříkovi)

 • 1995 – Obec Vranovice koupila nemovitost školní jídelny U Floriánka č.p. 57 (Kupní smlouvou ze dne 26.4.1995 od manželů Koštuříkových)

 • 1998 – na majetek Agrodružstva Vranovice (původního majitele) byl prohlášen konkurz

 • 2007 – Správcem konkurzní podstaty Agrodružstva Vranovice – JUDr. Burešovou byla budova zapsána do konkurzní podstaty úpadce.

 • 2007 – Dne 29.5.2007 podala Obec Vranovice u Krajského soudu v Brně vylučovací žalobu na předmětnou budovu

 • 2010 – Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.6.2010, č.j. 12 Cm50/2007-95, vylučovací žaloba byla zamítnuta

 • Obec Vranovice podala odvolání proti Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.6.2010, č.j. 12 Cm50/2007-95 k Vrchnímu soudu v Olomouci

 • 2011 – Vrchní soud v Olomouci dne 2.11.2011, č.j. 6 Cm106/2010-143 zamítl odvolání Obce Vranovice a potvrdil Usnesení Krajského soudu v Brně

 • Obec Vranovice podala námitku k Nejvyššímu soudu.

 • 2013 – Nejvyšší soud potvrdil Usnesení Krajského soudu a Vrchního soudu v Olomouci.

 • 2014 – Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2299/13, který byl vyhlášen dne 30.4.2014. Tímto nálezem bylo zrušeno Usnesení Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu.