Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
vánoční svátky jsou minulostí. Věřím, že každý z Vás je využil k odpočinku a rodinnému klidu. Jsme na počátku roku 2017, přejme si proto navzájem, aby to byl rok, který každému přinese jen to dobré.
Počátek nastávajícího roku byl a stále ještě je, v době, kdy píši tyto řádky, po několika letech zcela výjimečný. Mrazivá zima, sníh a krásně štiplavé slunce, přineslo i do naší obce to pravé zimní počasí. Určitě jsou spokojeni všichni ti, kteří takové počasí dokáží využít pro sport, volnočasové aktivity, ale třeba i pro práci ve vinohradech.
Spokojeni jsou jistě i energetici. Spotřeba plynu a jiných medií pro topení stoupá. A každý z nás přemýšlí, jak dosáhnout toho, abychom kapsy dodavatelů plynu, elektrické energie, uhlí ale i dřeva, nenaplnili zbytečně moc. Každý z nás přemýšlí. Jak topit úsporně, a snad i ekologicky.

S tuhou zimou přichází i nepříjemný dým z mnoha komínů
Na úřadě se množí upozornění na znečišťování životního prostředí v naší obci vlivem neekologického vytápění domácností a provozoven. Kritika často směřuje na OÚ a je oprávněná. Stížností je méně než v minulých letech, ale stále jsou oprávněné. A s nimi přichází i požadavky, aby obec konala.
Radnice a odbory životního prostředí mají od 1. ledna novou zákonnou pravomoc, vyrazit v krajním případě na kontrolu až do domu podezřelého a zkontrolovat, čím topí. Mnoho spoluobčanů o takovéto nové pravomoci radnic ví a požaduje, aby byla využívána. Jsou radnice, které této pravomoci využily rychle a razantně.
Vedení naší obce žádné domácí razie nekoná a ani do budoucna je neplánuje.
Pravdou je, že jsou stále mezi námi rodinné domy, ze kterých se vane temný dým. A v té letošní výjimečné zimě každé nevhodné topení na sebe upozorňuje samo. Je nepříjemné a otravuje okolí.
Každý se asi nyní ptá: a co s tím, když radnice kontroly neplánuje? Sousedský apel, domluva, vysvětlování, rada, jak se zbavit neekologického topení. To je cesta, kterou by měl absolvovat každý zastupitel a každý soused, kterému není lhostejné zbytečné znečišťování životního prostředí, kterému vadí zbytečné znehodnocování, pro nás tak výjimečných, zimních slunečných paprsků.
Letošní zima je pro Vranovice a naše okolí opravdu příznivá, vyhýbá se nám inverze, která nás výrazně trápila v minulých letech. Proč bychom si takovou zimu měli zbytečně kazit!?
Zlepšování životního prostředí pro vranovické není cizí.
Vranovičtí občané již prokázali, že kvalita životního prostředí jim není cizí. Naše obec se v posledních dvou letech pohybuje na čele obcí v Jihomoravském kraji v třídění odpadu. Za rok 2016 došlo opět ke zvýšení vytříděného odpadu.
Za celou obec se zvýšil podíl tříděného odpadu z 29,83% na 36,97%. Počet domácností, které třídí více než 35% se zvýšil v r. 2016 na 194 (rok 2015: 180 domácností). Počet domácností, které třídí více než 55% se zvýšil z 97 domácností na 135 domácností v r. 2016.
Kladný přístup vedení obce a občanů k životnímu prostředí není pro každou obec a město samozřejmostí.
Proto si společně važme toho, že dokážeme třídit odpad, že za posledních 5 let bylo v naší obci vysázeno více než 200 stromů, že se nám společně daří udržovat zeleň v obci i v jejím okolí.
A společně se snažme přesvědčit i ty, kteří stále ještě otravují naše ovzduší nevhodným topením, že se dá topit ekologicky, že vesnické čisté ovzduší může být stále příjemnější.
Věřme, že společný apel je lepší, než nepříjemná represe nebo snad nedůstojné kontroly v domácnostech.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta