Poděkování

1282890751

Pravé zimní počasí s návalem čerstvého sněhu jsme si všichni užili i v nížinách a naší obec nevyjímaje.

Mnoho let takovou zimu Vranovice nepamatují.

O to větší poděkování patří všem, kteří se podíleli na údržbě a úklidu sněhu z chodníků i komunikací.

Poděkování patří všem, kteří neváhali a pomohli se zametáním chodníků. Všem, kteří uposlechli výzvu a neparkovali na chodnících, všem, kteří byli trpěliví a opatrní při jízdě automobilem nebo chůzi po zmrzlých chodnících nebo silnicích.

Poděkování patří zaměstancům obce, zejména panu Radkovi Soukopovi za „noční“ služby a úklid sněhu. Poděkování patří panu Alexovi za rychlou údržbu komunikací.

Sněhovou kalamitu jsme společně zvládli. Za to patří všem velké poděkování.

Ing. Jan Helikar

starosta obce