Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

 během letošního roku jsem se několikrát ve Vranovickém zpravodaji věnoval negativním tématům, tématům jako je drobná kriminalita a vandalismus.

Vranovice však nejsou jenom negativa, opak je pravdou. Občané Vranovic se baví a žíjí mnoha kulturními, společenskými a sportovními akcemi. Naše obec rovněž významně investuje do oprav komunikací, chodníků, kompletní infrastruktury a regenerace zeleně. Dochází k významné modernizaci obce. Letošní rok, je rokem rekordním v počtu investičních akcí, ale i celkovém objemu investovaných finančních prostředků.

Dům pro seniory

V letních měsících byla dokončena největší investice obce za posledních několik desetiletí. Byla dokončena a zprovozněna budova Domu pro seniory, včetně nové školní kuchyně a jídelny, moderního Klubu důchodců a místností pro doprovodné služby – kadeřnictví, masáže a další. Součástí Domu pro seniory bude rovněž oddělení pro seniory, kteří se již nejsou schopni plně o sebe postarat a potřebují celodenní zdravotní dohled. Ve dvorním traktu byl vybudován prostorný přírodní park pro relaxaci nejen seniorů, ale celé veřejnosti.

Lokalita Doliny

Dokončen byl developerský projekt Doliny, kdy byla vybudována kompletní infrastruktura a nyní v této lokalitě již probíhá rodinná výstavba. V měsíci listopadu byla rovněž dokončena parková úprava, která dala celé lokalitě konečnou podobu. Byla tak dokončena proměna bývalého odkaliště Vitany a neprostupné lokality s množstvím černých skládek, na moderní, klidné místo obklopené zelení, určené k rodinnému bydlení.

Přestupní terminál

V letních měsících byl vybudován nový přestupní terminál, včetně nových parkovacích míst, před budovou zastávky Českých drah. Vzniklo tak bezpečné nové nástupiště pro přijíždějící autobusy a dostatečný počet parkovacích míst pro občany z okolních obcí, kteří zaparkují své automobily před budovou ČD a přestupují dále na vlakové spoje. Investice na přestupní terminál byla z 90% uznatelných nákladů hrazena z dotací z Evropské unie.

Lokalita podél železniční tratě

Podařilo se realizovat regeneraci zelené plochy podél železniční tratě. Celá plocha byla vyčištěna, plocha byla revitalizována a došlo k mohutné výsadbě nových stromů a keřů. Ze zanedbané plochy, plné odpadu všeho druhu, tak vznikla zóna pro příjemné procházky s možností odpočinku na nově instalovaných přírodních lavičkách.

Ulice Masarykova

Poslední významnou akcí v letošním roce, která se právě dokončuje, je rekonstrukce kompletní infrastruktury na ul. Masarykova. Na této ulici dochází k položení zcela nových chodníků po obou stranách ulice, k vybudování parkovacích míst a v neposlední řadě k položení zcela nového asfaltového povrchu na celé ulici. Součástí této investice bude rovněž změna dopravního značení. Ulice Školní v úseku od ul. Masarykova po budovu pošty bude průjezdná pouze v jednom směru – a to z ulice Masarykova. Od pošty průjezdná nebude. K této dopravní změně jsme přistoupili z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, zejména školáků a rodičů s dětmi.

Nutno zmínit i opravu povrchu komunikace na ulici Lipová. Tato oprava není realizována naší obcí, jedná se o komunikaci, která je v majetku Jihomoravského kraje. Iniciátorem opravy však bylo vedení obce, které tak řešilo oprávněné připomínky našich spoluobčanů z ulic Lipová, Sokolská a Květná na nadměrný hluk a otřesy, způsobené projíždějícími auty. V rámci opravy komunikace dojde rovněž k doplnění dopravního značení, které jistě zvýší bezpečnost na křižovatce ulic Lipová, Pouzdřanská a Školní.

Pomalu končící rok tak přinesl nejen moderní budovu Domu pro seniory, významné opravy komunikací, chodníků, ale zejména významnou investici do zeleně v naší obci. S trochou nadsázky by se dalo říci, že rok 2013 byl rokem zeleně. Byly provedeny parkové úpravy ve třech lokalitách, vysázeno bylo několik stovek keřů a květin. Nově bylo vysáteno více než 100 kusů vzrostlých stromů (Doliny: 37 ks, park za Domem pro seniory: 64 ks a lokalita vedle železnice: 48 ks nově vysázených stromů).

 V listopadu loňského roku nastoupila na Základní školu a Mateřskou školu Vranovice nová paní ředitelka – paní Hana Pokorná. Rok je již dostatečná doba na to, abychom mohli zhodnotit, zda šlo o dobrou volbu, či nikoliv. Jsem rád, že mohu konstatovat, že šlo o volbu dobrou. Touto cestou si dovolím paní ředitelce za její nelehkou práci poděkovat a popřát pevné nervy do další činnosti.

Závěrem si dovolím Vám všem popřát klidné prožití Vánočních svátků, rodinnou pohodu a do Nového roku hodně zdraví, plno sil a radosti. Zapomeňme na ty negativní zprávy a ve své paměti si zachovejme pouze to, co nám v r. 2013 udělalo radost. Hledejme okolo sebe optimismus a „dobrou náladu“ i v r. 2014.

 Váš starosta Ing. Jan Helikar