Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Slavnostní odhalení památníku

Slavnostní odhalení památníku

Obec Vranovice zve veřejnost k slavnostnímu odhalení památníku věnovanému obětem komunistického pronásledování v 50. letech minulého století. Uskuteční se v sobotu 18. června v 16 hodin v parčíku mezi školou a kostelem na Masarykově ulici.

Oficiálního sobotního odhalení se kromě příbuzných obětí a veřejnosti zúčastní členové Konfederace politických vězňů z Brna, představitelé obce, a pozvání obdržela i herečka Gabriela Vránová, která je příbuznou jedné z obětí, faráře Aloise Vrány.

V parčíku mezi školou a kostelem byla umístěna pamětní deska, co by vzpomínka na oběti komunistického poválečného pronásledování, jimiž se stali i vranovičtí občané. Obec tak podpořila návrh s nímž přišly rodiny Dofkova, Králova a Vránova.
Realizace pamětní desky stála zhruba osmnáct tisíc korun. Polovinou částky přispěla obec, polovinu zaplatili rodiny ze svých prostředků.
Na desce je umístěn nápis: Na památku obětí perzekuce, jíž byli v padesátých letech 20. století protiprávně odsouzeni k mnohaletému žaláři vranovičtí občané Karel Pezlar, František Šopf a farář p. Alois Vrána. Čest jejich památce.

-hum-