Sólisté varšavské Národní opery ve Vranovicích už 9. října

Sólisté varšavské Národní opery ve Vranovicích už 9. října

Koncert věnovaný památce kněze Aloise Vrány uspořádají sólisté Národní opery ve Varšavě – mezzosopranistka Anna Vránová, s varhanním doprovodem Bogdana Źyweka, ve farním kostele Navštívení P. Marie ve Vranovicích v neděli 9. října 2016 od 18.00 hodin.

Anna Vránová je neteří někdejšího vranovického kněze, který působil ve farnosti v letech 1938 – 1950. Za své vyhraněné politické postoje byl v roce 1950 zatčen, obviněn a odsouzen za protistátní činnost na 13 let vězení. Zemřel krátce po propuštění z vězení v roce 1963.

„Na svého strýce si pamatuji jako malá dívka. Chtěla bych mu tímto způsobem vzdát hold a připomenout jeho památku v místě, kde dlouhá léta působil“, svěřila se Anna Vránová, sólistka mnoha evropských hudebních scén a nositelka polského státního vyznamenání v oblasti kultury Gloria Artis.

Na koncertě zaznějí árie a skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Georgese Bizeta i dalších autorů. Vstup na koncert je volný. (hor)

koncert-plakat