Noc sokoloven

Noc sokoloven obr

Stejně jako loni, i letos se 23. září uskutečnil celorepublikový den s pohybovou aktivitou a historií Sokola – den se sokoly v sokolovnách.

Ve Vranovicích si zacvičili jako první rodiče s dětmi pod vedením Jitky Klimešové, pásmo ping – pongu Petra Goliáše prolínala sportovní gymnastika Renaty Karpíškové a florbal Pavla Goliáše. Následovaly hry přes síť – přehazovaná a volejbal. V předsálí sokolovny byly připraveny šachy Pavla Šťastného a k nahlédnutí unikátní knihy, kroniky a další materiály, za které za dlouhé roky mravenčí práce vděčíme především paní Marii Duroňové, dále pak Martě Goliášové a Janě Hladké. Pro návštěvníky byl připraven tábrák s opékáním špekáčků. V závěru dlouhého sportovního podvečera a večera využilo pár nadšenců možnosti noclehu přímo v sokolovně. Oproti loňskému roku kvitujeme nárůst sportovních nadšenců-

Renata Karpíšková

sport1_noc-sokoloven sport2_noc-sokoloven
Foto: Marta Goliášová