Školní klub

Provoz školního klubu
pondělí 12:30 – 17:00 h
úterý 12:30 – 17:00 h
středa 12:30 – 17:00 h
čtvrtek 12:30 – 17:00 h
pátek 12:30 – 15:30 h

Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelek a u vychovatelky školního klubu.

Úplata ve školním roce 2009/2010 = 150,- Kč za pololetí. Odhlásit se lze pouze v pololetí.

Vychovatelka školního klubu: Zuzana Zedníčková


Aktivity školního klubu:

Po a ST 14:00 – 15:30 h sportovní hry v tělocvičně
ST 15:30 – 17:00 h kroužek vaření
ÚT a ČT 14:00 – 15:00 h aktivity v počítačové učebně školy