Školní družina

Provoz školní družiny:

pondělí až pátek 11:40 – 15:45 hod

Ve školní družině se děti po skončení vyučování věnují odpočinku, rekreaci a různým zájmovým činnostem. Při všech těchto činnostech jsou vedeni k získávání nových dovedností, vědomostí,návyků, k samostatnosti, pořádku.Ve školní družině malujeme, kreslíme, pracujeme s různým materiálem – vytváříme výrobky, cvičíme, hrajeme si, soutěžíme, čteme knihy na pokračování apod.

za pobyt ve školní družině je vybírána úplata – 250,- Kč/ půlrok

V sučasné době je školní družina naplněna do maximální kapacity 30 dětí, převážně z 1. a 2. třídy.