Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Sčítacími komisaři jsou místní doručovatelky

Sčítacími komisaři jsou místní doručovatelky

V těchto dnech by měli mít všichni obyvatelé Vranovic ve schránkách oznámení sčítacích komisařů s datem doručení formulářů. Začnou je roznášet v sobotu 12. 3. 2011. Sčítací komisařky většina lidí z obce pozná. Jsou to poštovní doručovatelky Marcela Vybíralová a Ivona Blechová. Doručování formulářů mají rozdělené na dva obvody. Pokud se ve vašich dveřích objeví cizí člověk a bude tvrdit, že je sčítací komisař může jít o zloděje.
Každý komisař by měl ukázat průkaz s fotkou a k tomu občanku. Do bytu vůbec nepotřebuje vstupovat. Pokud se lidem bude někdo z doručovatelů zdát podezřelý, měl by pro jistotu zavolat policii (158).

Informace, které lidé vyplní do formulářů, by měly být platné k půlnoci 25. března. Druhý den je začnou komisaři vybírat. U toho se opět musí prokázat průkazem. Pro větší bezpečnost ale mohou lidé formuláře vyplnit na internetu nebo je poslat poštou.

Bezplatná linka sčítání lidu je v provozu. V případě nejasností volejte 800 87 97 02.

V březnu se po deseti letech uskuteční rozsáhlé sčítání lidu, domů a bytů. Garantem je Český statistický úřad. Formuláře k vyplnění dostanou obyvatelé s předstihem prostřednictvím sčítacích komisařů. Rozhodujícím dnem k uvedení přesných údajů je noc z 25. na 26. března 2011.
Jak se budeme sčítat?
Distribuce sčítacích formulářů
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.

Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte.

Druhy sčítacích formulářů:

  • Sčítací list osoby – vyplňuje se za každou osobu.
  • Bytový list – vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt – za jeden byt jeden formulář.
  • Domovní list – vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům – za jeden dům jeden formulář.

Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky na www.scitani.cz

Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:

  • předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá
  • zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu
  • nebo je vyplníte elektronicky
  • osobně odevzdáte na poště

Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.
Kdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.

Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.