Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Ruší vám provoz sítí LTE televizní vysílání? Oznamte to ČTÚ

Ruší vám provoz sítí LTE televizní vysílání? Oznamte to ČTÚ

TV

V souvislosti s výstavbou sítí LTE (Long Term Evolution = širokopásmová technologie pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích) a spouštěním do provozu tzv. základnových stanic mobilních operátorů může docházet k rušení zemského digitálního televizního vysílání. Po spuštění základnové stanice začíná běžet povinný dvouměsíční zkušební provoz, čímž se vytváří prostor pro eliminaci případných negativních dopad rušení.

Ve Vranovicích byla základnová stanice spuštěna 14. září 2016 a ihned po spuštění se začali ozývat občané, kterým zařízení rušilo televizní vysílání. „Na základě stížností obyvatel obce a náš nátlak bylo instalované zařízení vypnuto. Jde ale pouze o dočasné řešení,“ sdělil k uvedenému problému starosta obce Ing. Jan Helikar. Každý občan, který má problémy s příjmem televizního vysílání, by měl toto oznámit Českému telekomunikačním úřadu (ČTÚ).

Rušení televizního vysílání se může projevovat do vzdálenosti několika set metrů od základnových stanic LTE a projevuje se například tzv. kostičkováním nebo zastavením obrazu, výpadky či úplným zmizením obrazu nebo zvuku.

Co dělat, když zjistíte problémy s příjmem televizního vysílání?

V prvé řadě se přesvědčte, zda je váš televizor správně připojen k anténě a zda vaši sousedé mají stejné problémy. V opačném případě se obraťte na ČTÚ, který je oprávněn stížnost řešit. Pro jihomoravskou oblast volejte na telefon č.: 541 428 614, nebo email: grenam@ctu.cz. ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení. Pokud bude stížnost oprávněná, dojde k úhradě nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního operátora.

Více informací a rady, jak postupovat včetně elektronického formuláře pro oznámení rušení v PDF najdete zde:Josef Horníček