Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Revitalizace Šatavy a nová relaxační zóna

Revitalizace Šatavy a nová relaxační zóna

20210318 172755

 Relaxační klidová zóna určená procházkám i sportovním aktivitám, parková úprava, nové lavičky, přes dva kilometry pěšin a více než kilometr stezek pro chodce a cyklisty na které bude navazovat druhá etapa naučné stezky. To vše by měla obsáhnout revitalizace říčky Šatavy a následné terénní úpravy. 

Revitalizace Šatavy byla zahájena počátkem března a zahrnuje úsek dlouhý přes jeden kilometr od rybníka Stříbrňáku až k železničnímu mostu, čímž dojde k propojení lokalit bývalého koupaliště, parku za Vzdělávacím centrem a parku za Domem pro seniory.

“Našim cílem je obnova přirozeného vodního režimu této lokality, zachování biodiverzity a vytvoření podmínek pro vznik volnočasové relaxační zóny, která propojí stávající okruh naučné stezky s novým okruhem, který návštěvníky provede atraktivním okolí vranovického lesa a říčky Šatavy,” upřesnil starosta Jan Helikar

Revitalizace zahrnuje pročištění zaneseného vodního toku, obnovení původního koryta řeky, rozšíření břehů a vytvoření stojatých tůněk. Stávající porosty projdou úpravou a zároveň dojde k výsadbě nových, obnoveny budou biotopy, místa, která jsou útočištěm ohrožených i lidem prospěšných rostlin či živočichů a spoluvytváří harmonický ráz krajiny. Revitalizace by měla být završena nejpozději v dubnu příštího roku a navážou na ni terénní úpravy a výstavba druhé etapy naučné stezky. 

Revitalizace Šatavy a vznik pěší zóny jsou jedním z klíčových projektů, který vychází ze Strategického plánu rozvoje obce pro léta 2019–2022

Projekt realizuje společnost Kavyl a jeho cena se vyšplhá 4,9 milionů včetně daně. Tato částka bude v plné výši hrazena z dotací.

Šatava_1

20210318 165551

20210318 165739

 

20210318 165341
20210318 165341

20210318 171538

 

Šatava_1