Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Recyklací elektrospotřebičů jsme výrazně ulevili životnímu prostředí

Recyklací elektrospotřebičů jsme výrazně ulevili životnímu prostředí

cat 7

Loni občané Vranovic odevzdali k recyklaci 79 televizí, 28 monitorů a 522 kg drobného elektra

Snaha obyvatel Vranovic recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění vyřazených elektrospotřebičů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

Certifikát vychází ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody díky recyklaci vysloužilého elektra, jsme loni méně zatížili ekosystém Země. Udává také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.

Z certifikátu vyplývá, že občané Vranovic v loňském roce vytřídili 79 televizorů, 28 monitorů a 522 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 28,84 MWh elektřiny, 1 209,98 litrů ropy, 131,48 m3 vody a 1,29 tuny primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,67 tuny CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 25,67 tuny.

Výsledek studie jednoznačně prokazuje, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu celých 5 let. Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký dík.

Josef Horníček, s využitím zdrojů ASEKOL

Certifikat-elektro