Rada obce udělí motivační dotaci. Návrhy lze podávat už nyní

Vranovice OU web

Také letos mohou jednotlivci, spolky, zájmová sdružení, ale i další subjekty z Vranovic podávat návrhy na jednorázovou motivační dotaci, kterou uděluje rada obce za významné a mimořádné úspěchy a za reprezentaci obce v předchozím roce. Dotace, která může dosáhnout až 50 tisíc korun, bude předána na slavnostním vyhodnocení v měsíci dubnu. Soutěž vyhlásili radní obce již v roce 2013 a pokračuje i v letošním roce. Návrhy na motivační odměnu je možné podávat do poloviny měsíce března. (hor)

Bližší informace pro podávání návrhů naleznete ve zveřejněné výzvě