Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Obec loni hospodařila s přebytkem

Obec loni hospodařila s přebytkem

Obec loni hospodařila s přebytkem

S přebytkem přesahujícím osm a půl miliónu korun zakončila hospodaření v uplynulém roce obec Vranovice. Vyplývá to z údajů účetní závěrky, kterou projednali radní obce. „Loňský rok jsme zakončili opět jako přebytkový, proti předchozímu roku dokonce ve dvojnásobné výši,“ potvrdil informaci o výsledku hospodaření starosta obce Jan Helikar. „Část z celkového přebytku jsme použili na splátku dlouhodobých úvěrů a zbytek použijeme pro plánované investice letošního roku“, doplnil starosta.
V roce 2015 dosáhla obec celkových příjmů ve výši 32,248 milionu korun a její výdaje představovaly celkem 23,602 miliony korun. Z celkového finančního přebytku ve výši 8,646 milionů korun obec použila na splátku dlouhodobých bankovních úvěrů 3,74 miliony korun. Zbytek bude použit pro investice letošního roku.
Mezi největší investice letošního roku vedle probíhající výstavby bytového domu patří rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole za 3,2 miliony korun a opravy komunikací v ulici Kopečky za 3 miliony korun. (hor)