Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

V parném úterním dopoledni dne 11. 06. 2019 měla Obecní knihovna ve Vranovicích tu čest přivítat děti, které úspěšně absolvovaly první třídu základní školy. Konal se zde ceremoniál jejich pasování na čtenáře. Všechny děti po úspěšném složení zkoušky z poznávání písmen a skládání slov, netrpělivě vyhlížely příchod krále Lexikona. Za zvuku fanfáry na počest příchodu pana krále, ceremoniál „Pasování prvňáčků na čtenáře“ mohl začít.

Prvňáčci před panem králem, společně složili slavnostní slib:

Slibuji, že od této chvíle se stanou knihy mými kamarády a jako rytíř Řádu čtenářského budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu se k nim chovat opatrně, s úctou a budu je mít rád.

Slibem se děti panu králi zavázaly, že knihy se od této chvíle stanou jejich kamarády a jako rytíři Řádu čtenářského je budou chránit před poškozením a budou ctít vše dobré, co je v nich napsáno.

Děti jednotlivě přistupovaly k panu králi, aby mohly být slavnostně pasovány. Král Lexikon XI., kterého zastoupil místostarosta ing. Jaroslav Pezlar, každého z nich pasoval mečem na rytíře Řádu čtenářského a byl jim předán památeční glejt.

Všichni rytíři Řádu čtenářského převzali pozornost v podobě průkazu do Obecní knihovny ve Vranovicích na jeden rok zdarma a knihu „Honzíkova cesta“ od autora Bohumila Říhy.

Pasování proběhlo pod pečlivým dohledem třídní učitelky prvňáčků Mgr. Romany Nečasové a paní asistentky Ireny Bobkové.

Všem prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na jejich návštěvu v knihovně.

Miroslava Čápová

IMG_20190611_100253

IMG_20190611_101206

IMG_20190611_100721

IMG_20190611_102055

IMG_20190611_101303