Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Pro lepší start ke studiu i v zaměstnání. Vize vzdělávání spuštěna

Pro lepší start ke studiu i v zaměstnání. Vize vzdělávání spuštěna

Obr kniha e1482221878572

Měsíce příprav a konzultací zabralo vytýčení priorit a jejich nastavení v praxi. S jediným cílem. Posílit vzdělávání dětí i dospělých. Se zřetelem na současné potřeby společnosti, aby snadněji hledali uplatnění v budoucnu. To je snahou Vize vzdělávání obce Vranovice pro roky 2015 – 2020. Projekt odstartoval se začátkem školního roku a postupně bude naplňován.

Vize vzdělávání patří mezi hlavní priority současného vedení obce a je zařazena i v Plánu rozvoje obce Vranovice. „Chceme nabídnout dětem a jejich rodičům z Vranovic a okolí kvalitní předškolní a školní vzdělání, které nás bude úspěšně odlišovat od jiných základních škol v okolí a zároveň vytvořit systém moderního celoživotního vzdělávání dospělých,“ vysvětlil základní myšlenku starosta Ing. Jan Helikar.

Přípravka pro předškoláky nebo jesle? Ano

Vize celoživotního vzdělávání počítá s rozšířeným vzděláváním už u předškoláků, kdy obec chce nabídnout rodičům možnost umístit děti do předškolních zařízení již před třetím rokem věku. Nabídne i speciální přípravnou třídu a další vzdělávací programy.

Návrat k řemeslům i stáž v cizině

Také pro žáky základní školy nabízí program rozšíření vzdělávání formou výuky cizích jazyků s rodilým mluvčím, zajištění krátkodobých stáží v cizině, zavedení rukodělných předmětů a kroužků včetně zemědělských (vinařství, zahradnictví apod.) nebo větším propojením školních, sportovních a mimoškolních aktivit.

Dospělí do školy nemusí, ale kdo chce, drží krok

Stranou zájmu nezůstávají ani dospělí, kteří školním lavicím odrostli. Především půjde o celoživotní vzdělávání organizované formou různých odborných a zájmových kurzů, například práci s počítačem, jazykové kurzy apod. Další vzdělávání se uskuteční v součinnosti s akreditovanými vzdělávacími instituty, univerzitami či vysokými školami, například studium v Univerzitě třetího věku.

Kde to všechno bude?

Vzdělávací centrum – Nový areál za Sokolovnou

Projekty jsou již hotové. Moderní zázemí pro výuku vznikne v budově školy U Floriánka, kde vznikne moderní Vzdělávací centrum. Kromě prvního stupně základní školy a družiny v něm bude také umístěna knihovna, umělecká škola, výukový bazén a víceúčelové sportoviště včetně zahradního traktu pro aktivní odpočinek dětí.

Pro posílení těla i ducha je plánována výstavba Sportovně-společenského areálu za Sokolovnou.

Víceúčelový areál pro venkovní sporty vznikne na současném tréninkovém fotbalovém hřišti. K fotbalu přibude například atletická dráha, doskočiště a další zázemí.

S Vizí vzdělávání obce Vranovice se můžete seznámit