Obec Vranovice > Přechodná úprava provozu z důvodu opravy mostu ulice Lipová

Přechodná úprava provozu z důvodu opravy mostu ulice Lipová

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: „Opravy mostů Oblast Jih – část 1 – II/381 Vranovice“, Rekonstrukce – vybourání stávajícího mostního závěru a jeho nahrazení novým závěrem (stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky v délce max 30m, kdy bude zachován 1 jízdní pruh o min. šířce 2,75 m), je nutné stanovit přechodnou úpravu provozu na silnici II/381. Termín konání 31.10.2022 do 15.12.2022.