Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

1282890751

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 9. 12. 2010 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelk
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti Rad
5. Koupě a prodej pozemků prodej části pozemku p.č. 2564/1
6. Rozpočtové opatření č. 5/2010
7. Rozpočet na r. 2011
8. Plán rozvoje obce na r. 2011-2014
9. Plán investic a oprav na r. 2011
10. Volba členů Kontrolního výboru
11. Volba členů Finančního výboru
12. Plán jednání ZO na r. 2011
13. Diskuse
14. Rekapitulace usnesení
15. Závěr

Ve Vranovicích dne 1.12.2010

Ing. Jan Helikar
starosta obce