Povinné výměny řidičských průkazů vydaných od 1.1.2001 do 30.4.2004

POZOR

NEJPOZDĚJI do 31. 12. 2013, jsou držitelé řidičských průkazů, které byly vydávány v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, povinni tyto průkazy BEZPLATNĚ VYMĚNIT!

.