Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Poplatky za odpad nezdraží. Jelikož třídíme

Poplatky za odpad nezdraží. Jelikož třídíme

asa n

Poplatky za odvoz odpadu se ani v letošním roce pro obyvatele Vranovic nemění. Dál zůstávají ve výši 450 korun.  A to i přesto, že novela zákona o místních poplatcích umožňuje obcím od 1. ledna 2013 požadovat od každého obyvatele až 1000 korun za rok.

Vedení obce se k nové možnosti navýšení poplatků nepřiklonilo. Navzdory tomu, že na likvidaci odpadu doplácí z rozpočtu asi 20 tisíc korun ročně. Proti tomuto doplatku totiž stojí mnohem významnější úspora. Zasloužili se o ni sami obyvatelé obce.  Jak? Třídí odpad. Plasty, papír, sklo, drobné elektro, nebezpečný odpad, či stavební suť. Nehází je do popelnic, ale do určených kontejnerů. Náklady na odvoz a likvidaci odpadu se tak značně snižují. A nejen to. Snaha se vrací i v podobě finanční kompenzace.

„Třídění odpadu každoročně vyhodnocuje společnost EKO-KOM a Vranovičtí si v tomto ohledu vedou velmi dobře. Od ekologické společnosti se nám tak každým rokem vrací zpět do obecní pokladny kolem 165 tisíc korun. Díky tomuto bonusu pak stačí poplatky obyvatel pokrýt náklady na svoz odpadu,“ potvrdil starosta Jan Helikar.

Naopak za dvacetitisícový schodek v účetní kolonce s odpady mohou pak podle něj především černé skládky.  Jejich likvidaci totiž zajišťuje obec na své náklady. A záleží na tom, kolik se jich v daném roce v katastru tak zvaně urodí.  Podle toho se odvíjí výše nákladů na jejich odstranění.

Rezervy máme v třídění bioodpadu

V zimě stačí, když popeláři projedou vesnici s tak zvaným kuka vozem dvakrát do měsíce. V létě ale musí vyvážet popelnice každý týden. Plní je totiž posečená tráva a další bioodpad. A za jeho odvoz a uložení na skládce platíme nemalé peníze. Ti zodpovědnější se už naučili kompostovat, většina zahradníků však častěji zvolí rychlejší cestu k popelnici. To se projevuje na celkové částce, kterou za svoz a likvidaci odpadu zaplatíme.

S výhledem do budoucna můžeme předpokládat, že za uložení odpadu na skládkách budeme platit ještě více peněz než je tomu doposud. „Abychom předešli následnému zvyšování poplatků od občanů, je třeba se likvidací bioodpadu začít vážně zabývat. Jednotlivci i obec,“ zdůraznil starosta.

Dagmar Humpolíková

foto: archív A.S.A.