Poplatky 2019

penize

Poplatky za popelnice a psy se budou vybírat od 11.2. 2019 na obecním úřadě vždy v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8-12 a od 13-17 hodin. Peníze se mohou i zaslat na účet 4200136517/6800, jako variabilní symbol se uvede číslo popisné, u bytových jednotek se uvede navíc i příjmení za každého poplatníka. Poplatky musí být zaplaceny do konce května 2019.

Platbu za popelnice platí každý občan s trvalým pobytem a dále se tento poplatek platí i za nemovitost (rodinný dům či byt) bez trvalého pobytu.

Výše poplatku je 450,-Kč za osobu. Pokud domácnost dosáhne na procento třídění 35-55 %, má nárok na slevu 100,-Kč za osobu. Pokud je procento třídění vyšší jak 55%, je nárok na slevu 200,-Kč na osobu. Informaci o dosažení procenta třídění je možné získat na OÚ nebo si každá domácnost může tuto informaci sledovat ve svém počítači, pokud si požádá na sekretariátě OÚ o přístupové heslo ke kontrole svého třídění.

Poplatek za psa je stále 200,-Kč.

Stočné činí 924,-Kč za osobu a rok.