Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Poděkování za Vranovické jaro

Poděkování za Vranovické jaro

vranovicke jaro

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu podíleli na přípravě a zdárném průběhu Vranovického jara. Bez nich by nebylo možné tuto organizačně náročnou akci uspořádat. Jmenovitě vyjadřuji velké poděkování za aktivní spolupráci a výpomoc Renatě Měřínské, Bohumile Vetrové, Ireně Benadové, Marku Obdržálkovi a Pavlu Pláteníkovi z kulturní komise, dále pak Tomáši Pryclovi za to, jak se pružně a ochotně zhostil moderování celé akce, Davidu Pryclovi za ozvučení celého programu a Petru Biedermannovi za úspěšnou organizaci pivních soutěží.

Velmi také oceňuji spolehlivou spolupráci ze strany Základní a mateřské školy ve Vranovicích, která i letos přispěla do kulturního programu velmi pěknými tanečními, recitačními i pěveckými výkony svých žáků. Vážím si též spolupráce se Základní uměleckou školou v Pohořelicích a pohořelickými mažoretkami, které svými vystoupeními zpestřily kulturní program. Zapomenout nesmím také na Klub přátel lokálek, o.s. a Společnost moravských okresních drah, které na Vranovické jaro speciálně vypravily z Brna historický vlak přezdívaný Singrovka.

V neposlední řadě děkuji všem těm, kteří svými kuchařskými a cukrářskými výtvory tak úžasně prosytily a ochutily naše Jaro: tvůrcům všech sedmi soutěžních gulášů (Hance Celnarové, panu faráři Zychovi, Tomáši Pryclovi, Nadě Rejtkové, Marku Obdržálkovi, Jaroslavu Bartošicovi st. a ml., Slávce Pešinové, Haně Krejčíříkové, Martinu Sopouškovi), dále našim obětavým a šikovným štrúdlařkám (Marii Suchánkové, Jitce Nevědělové, Marii Pláteníkové, Jitce Wolingerové, Vlastě Novotné a Elišce Hochmanové) a letos poprvé též zručným plackařkám, které nejen že napekly okolo dvou set bramborových placek s povidly a mákem a uvařily chutnou fazolovou polévku, ale rovněž si pro Vranovické jaro zařídily stylově naaranžovaný stánek a ušily fešné kroje. Poděkování patří též Marii Kneblové a a Konstancii Průdkové za obětavou výpomoc při ochutnávkách gulášů a štrúdlů a rovněž pohotovému reportéru Michalu Rapcovi za zdokumentování celé akce. Nelze také nevzpomenout, že k prestiži celé akce přispěl též domácí pivovar Vranovické divočák, který pro letošní Vranovické jaro uvařil obzvlášť chutné pivo Polotmavá svině, a místní vinaři, jejichž bílé víno oceňoval i jeden ze zahraničních návštěvníků akce.

Letošní Vranovické jaro tak opět prokázalo, že Vranovičtí UMÍ. Za podpory obecního úřadu umí spojit a napřít své síly, um a talent pro čilý kulturní a společenský život obce, což – jak jsem se sama přesvědčila při propagování Vranovického jara v našem regionu – nám některé obce a městečka docela závidějí.
Yvonne Konečná

Foto: Yvonne Konečná