Obec Vranovice > Hlášení rozhlasem > Placení poplatků od 1.2.2017

Placení poplatků od 1.2.2017

penize

Oznamujeme občanům, že poplatky za popelnice, psy, obecní zahrádky a za hrobová místa se budou vybírat od středy 1.2.2017. Peníze je také možné zaslat na účet 4200136517/6800, jako variabilní symbol se uvede číslo popisné a u bytových domů i příjmení poplatníků. Částky zůstávají stejné:

  • za popelnici 450,-Kč za osobu
  • pes 200,-Kč
  • stočné neměnné 924,-Kč za osobu/rok (tj. 77,-Kč měsíčně)

Při dosažení procenta třídění 35-54,99 % je sleva 100,-Kč na osobu, od 55 % se poskytuje sleva 200,-Kč na osobu.

Stočné platí všechny osoby, které fyzicky pobývají v obci ( i když zde nemají trvalý pobyt).

Kdo z občanů platí 1x ročně, je nutné, aby platba byla uhrazena rovněž do konce května.

-jan-