Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Ořez a odstranění dřevin

Ořez a odstranění dřevin

1277278422

Společnost E.ON upozorňuje majitele pozemků, že pokud se nachází na jejich pozemku dřeviny, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, je třeba provést jejich ořez, případně odstranění. Pokud se tak nestane, mohou zaměstnanci firmy vstoupit na dotčené pozemky a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.