Omezený provoz MěÚ Pohořelice v době od 23.1. 2021 do 14.2.2021

logo Pohořelice e1490767271406

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti:
– usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, vyhlášeného pod č. 599/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeného pod č.9/2021 Sb., tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.
To znamená, že i nadále platí Usnesení vlády České republiky č. 1379 na základě, kterého byly omezeny úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:
v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.
Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Vláda stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata