Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Omezený provoz MěÚ Pohořelice v době od 15.2. 2021

Omezený provoz MěÚ Pohořelice v době od 15.2. 2021

logo Pohořelice e1490767271406

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125. Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území české republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.
V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. nařizuje pod dobu trvání nouzového stavu:
– dle usnesení vlády č. 127 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 61/2021 Sb., mimo jiné dle čl. IV. nařizuje: omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné – z těchto důvodů řídí pohyb na úřadě městská policie
– dle usnesení vlády ze dne č. 128 14. února 2021, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 62/2020 Sb., jsou od 15. února 2021 stanoveny úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:
v pondělí v době od 07:30 do 11:30 a v době od 12:30 do 17:00 hod.
ve středu v době od 07:30 do 11:30 a v době od 12:30 do 17:00 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.
Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.