Omezený provoz MěÚ Pohořelice v době od 22.10. 2020 do 03.11.2020

logo Pohořelice e1490767271406

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 03. listopadu 2020 do 23:59 hod. stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:
v pondělí 26.10.2020 v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
v pondělí 02.11.2020 v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech. Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu, preferujeme telefonický kontakt.
V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.