Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Obec získala dotace na údržbu a doplňkovou infrastrukturu cyklistických stezek

Obec získala dotace na údržbu a doplňkovou infrastrukturu cyklistických stezek

1314603846

Cyklostezky ve Vranovicích budou doplněny o infotabule a stylové uzamykatelné stojany na kola. Tuto doplňkovou infrastrukturu bude obec financovat z dotací, které získala z Jihomoravského kraje v rámci programu Podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji pro rok 2014. Na základě podané žádosti naší obci přidělil JmKu finanční prostředky ve výši 77.100 Kč.

Mimo doplňkovou infrastrukturu podpoří kraj dotačně také údržbu cyklistických stezek, které vedou naší obcí, a to částkou ve výši padesáti šesti tisíci korunami.

Vzhledem k tomu, že jsou Vranovice křižovatkou několika významných mezinárodních cyklostezek a krajských koridorů, kudy ročně projedou tisíce cyklistů, hlavním cílem obce je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky a zapojit se tak do budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Jihomoravského kraje.

-hol-