Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Projekt na třídění odpadů zlevní náklady na svoz i likvidaci

Projekt na třídění odpadů zlevní náklady na svoz i likvidaci

trideni odpadu nahl1

(Text: Petra Holásková)

Třídění odpadu je v dnešní době podstatným krokem k tomu, jak šetřit přírodní zdroje surovin a energie, tolik potřebné pro zachování a obnovu přírody. Důsledné a správné třídění odpadu následně snižuje náklady na jeho svoz i likvidaci. Nejjednodušší na celé věci je, že se na třídění může podílet každý z nás.

Doposud probíhalo třídění odpadu v naší obci tak, že lidé mohli třídit odpad podle materiálu do připravených sběrných nádob, které jsou však umístěny pouze v některých úsecích v obci a jsou společné pro několik ulic. Jedná se tak o tzv. sběrná místa. Nyní budou mít obyvatelé Vranovic možnost třídit odpad přímo v domácnostech. To umožní nový projekt, který připravilo vedení naší obce.

Informační dopis byl zaslán do každé domácnosti i s přiloženým formulářem, pomocí něhož se lidé mohou do projektu třídění odpadu zapojit. Obec z přijatých formulářů následně provede analýzu potřeb sběrných nádob jednotlivých domácností a bytových domů.

Hlavním záměrem je, abychom se jako obec správným tříděním podíleli na zlepšení životního prostředí a zároveň také snížili celkové náklady na likvidaci a svoz odpadu. Třídění odpadu se řídí zákonem o odpadech. Podle tohoto zákona se také stanovuje poplatek za odpad, a to dle podílu na netříděný odpad. Motivací ke třídění tedy pro mnohé může být možnost slev na poplatcích za odvoz a likvidaci odpadu. Jejich výše se bude odvíjet od hmotné zainteresovanosti občanů na kvalitě třídění. To znamená, čím více odpadu vytřídíme, o to více bychom mohli ušetřit na poplatku za odpad.

Jak bude třídění probíhat?

Do 31. května občané mohou na obci odevzdat poptávkový list s požadavky na zapůjčení popelnic. Třídit bude moci každá domácnost do připravených sběrných nádob na komunální odpad, papír, plast a bioodpad. Ty si občané nemusí kupovat, ale pouze si je zapůjčí od obce. Sklo se bude třídit stále stejně, a to do kontejnerů umístěných na současných stanovištích obce.

Popelnice budou odlišeny barevným samolepícím nápisem.

 

Další informace o provedené analýze, včetně četnosti vývozu a dalších podrobností budou sděleny před zahájením třídění, které bude od 1. 9. 2014.

Věříme, že k projektu třídění odpadu přistoupíte zodpovědně, podílíte se na správné separaci odpadu přímo ve vašich domácnostech a tím pomůžete chránit životní prostředí a minimalizovat náklady na likvidaci a svoz odpadu.

 

Jak správně třídit aneb co kam patří a co ne?

K ukládání separovaných složek komunálního odpadu slouží barevně odlišené sběrné nádoby. Více o třídění odpadu a o jeho zpracování se dozvíte na www.jaktridit.cz

Žlutá sběrná nádoba – PLASTY

ANO
Do nádob na plasty patří plastové obaly, fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujte po menších kusech.

V případě, že je sběrná nádoba označena i oranžovou nálepkou na nápojové kartony dále se sem lze ukládat i tetrapak – sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem nádoby od léčiv, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, textil z umělých vláken, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, lina, PVC, či novodurové trubky.

Nepatří sem ani „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, ani nápojové kartony znečištěné zbytky potravin nebo nebezpečnými látkami.
 

Modrá sběrná nádoba – PAPÍR

ANO
Patří sem časopisy, noviny, knihy, sešity, reklamní letáky, rozložené papírové krabice, čisté papírové obaly a kartony. Vhazovat můžete i karton a vlnitou lepenku.

NE
Do modré popelnice nikdy nedáváme papírové kapesníky, ručníky nebo použité dětské pleny, uhlový (kopírovací), mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, vícevrstvé obaly od mléka a nápojů. Tyto materiály nejsou už dále recyklovatelné.

 

Zelené nádoby – SKLO

ANO
Do sběrných nádob označených zelenou barvou můžeme vhazovat jakékoliv barevné sklo, například lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů a vín bez plastových a kovových uzávěrů. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří a velké skleněné střepy, barevné zavařovací sklenice bez zbytků potravin a jiné barevné skleněné předměty všeho druhu.

Není nutné vytříděné sklo rozbíjet, to se bude dále třídit!

V případě, že jsou vedle sebe popelnice na sklo v barvě bílé a zelené, tak je nutné sklo ještě roztřídit na barevné sklo, to patří do zeleně označených sběrných nádob a bílé čiré sklo, které vhazujeme do popelnic bílých.

NE
Do zelených a bílých separačních nádob nikdy nedáváme zrcadla, drátěné sklo ani keramiku, kameninu nebo porcelán. Nepatří sem ani automobilové sklo, žárovky, zářivky, výbojky ani televizní obrazovky.


Hnědá nádoba – BIOODPAD

Bioodpad je organická hmota, která vzniká např. sběrem listí, spadaného ovoce, posekané trávy, atp. Ve formě kompostu se může navracet zpět do půdy, které dodává potřebné živiny, jež v sobě váže.

ANO

Mezi bioodpad patří například listí,  květiny, spadané ovoce, zbytky jídel rostlinného původu, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů,  atd.

NE

Zbytky jídel jako kosti, maso, kůže, dále uhynulá zvířata, kovy, kameny, nebezpečný odpad (léky, chemikálie, postřiky, barvy), směsný a stavební odpad, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.