Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Obec vybrala variantu výstavby Sportovní haly

Obec vybrala variantu výstavby Sportovní haly

Obec vybrala variantu výstavby Sportovní haly

V úterý 15. prosince v podvečerních hodinách proběhlo na Obecním úřadě za přítomnosti vedení obce, zastupitelů, zástupců Sokola, Sportovní komise a Stavební komise jednání, týkající se projektu Sportovní haly. Architekt David Kraus přítomným představil tři varianty studie stavby Sportovní haly. Jedna z navrhovaných variant byla zainteresovanými přítomnými přijata s připomínkami. Ty se mimo jiné týkaly světlosti cvičebního sálu, zvětšení plochy cvičebního sálu, zvětšení šaten, přesunutí únikového schodiště či využití střechy vstupního vestibulu pro venkovní aktivity jako například místa k sezení a další. Všechny vznesené připomínky budou do vybrané studie zapracovány. Studii pro vypracování projektové dokumentace s připomínkami schválilo na veřejném zasedání 17. prosince Zastupitelstvo obce. Prezentace studie Sportovní haly by měla být veřejnosti představena v nejbližším vydání Vranovického zpravodaje.

(kva)