Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Obec pod lupou kontrolorů. Bez chyb, navíc s pochvalou

Obec pod lupou kontrolorů. Bez chyb, navíc s pochvalou

kontrola

Finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, kontroly čerpání dotací a pravidelný audit hospodaření. Letošní rok si inspektoři na obecním úřadě podávali dveře. Některým stačil den, jiní zkoumali dokumenty obce i několik týdnů.

Závěr: Vranovice obstály u všech kontrol a patří mezi nejlépe hodnocené obce.

 

Hloubková revize zelených projektů
Nejčerstvější kontrola skončila 9. září 2014. Česká inspekce životního prostředí prověřovala uskutečněné „zelené“ projekty a sadové úpravy v obci. Závěrečné hodnocení hloubkové revize zní: Provedené parkové úpravy a výsadba zeleně v jednotlivých lokalitách významně přispěly ke zlepšení životního prostředí obce Vranovice a rozšířily místa k odpočinku občanů. „Rozsah výsadby zeleně a parkových úprav ve Vranovicích je mimořádný ve srovnání s podobnými obcemi,“ konstatovala inspektorka Monika Klímová.

Finanční úřad prověřoval až 4 roky zpátky
Mimořádná kontrola finančního úřadu trvala 14 dní. Uskutečnila se v červnu. Tři inspektorky se zaměřily na vedení účetnictví, hospodaření obce a inventarizaci majetku – povinnosti auditorů. Kontrolovány byly roky 2010, 2011 a 2012.
Závěr hloubkové kontroly FÚ: hospodařením a kvalitním vedením účetnictví patří Vranovice mezi 25 % nejlépe hodnocených obcí.
Našli se i nepodstatné administrativní chyby, které však nemají žádný vliv na hospodaření a jsou snadno odstranitelné.

Každoroční audit – bez závad
Vedení obce prochází každoročně pravidelnými ročními kontrolami na hospodaření, tak zvaným auditem. Závěrečnému verdiktu auditora vždy předchází jeho několikatýdenní kontrola hospodaření, inventarizace majetku, hospodaření s pozemky atd.
V uplynulých letech, a také letos, bylo hospodaření obce označeno auditorem bez závad.

Kontroly na dotace jsou běžnou samozřejmostí
Zcela pravidelně probíhají kontroly zaměřené na jednotlivé investiční akce, které jsou hrazeny z dotací. Ať už krajských, ministerských nebo z Evropské unie.
Tyto kontroly prověřují celkovou připravenost a průběh investic, správnost výběrových řízení na dodavatele, stavební práce, finanční využití a v neposlední řadě i smysluplnost získaných dotací.

Pravidelné kontroly již bereme jako samozřejmost. Dokážeme se na ně připravit, dokážeme s kontrolními orgány věcně komunikovat, diskutovat a dokážeme se z nich i poučit.
Výsledky kontrol jsou bez závad a jsou pro vedení obce i přínosem.

Ing. Jan Helikar
starosta obce