Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Obec hospodaří s přebytkem

Obec hospodaří s přebytkem

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 21. října v podvečerních hodinách se na Obecní úřadě uskutečnilo letošní předposlední veřejné zasedání obce. Na programu jednání bylo mimo jiné výše stočného pro rok 2022, výsledky hospodaření za devět měsíců letošního roku, příprava inventarizace majetku obce a projednání rozpočtového opatření, které vychází ze stávajících výsledků hospodaření. Na začátku zasedání složila slib nová zastupitelka obce paní Šárka Novotná, která nahradila Mgr. Renatu Karpíškovou, která se funkce vzdala z rodinných důvodů.

Obec hospodaří od počátku roku s přebytkem

Za devět měsíců letošního roku hospodařila obec v souladu s plánovaným rozpočtem, bez výraznějších odchylek. Celkové příjmy obce za toto období dosáhly výše 45,106 milionu korun, celkové výdaje pak činily 30,872 milionu korun. Výsledky hospodaření za 1-9 dávají předpoklad, že hospodaření za rok 2021 bude výrazně úspěšnější než původně schválený rozpočet obce. Oproti předpokládanému rozpočtu by měl být úspěšnější přibližně o 5 milionů korun. Rozpočet tak bude celkově přebytkový o více než 8 milionů korun a k 31. 12. 2021 bude obec hospodařit s přibližně 13 mil. Kč. Starosta zdůraznil, že bude na důkladném zvážení zastupitelstva, jak uspořené finance účelně využít.

Výše stočného pro rok 2022

Starosta přítomné informoval, že na základě loňské kontroly z Ministerstva zemědělství, která byla iniciována na základě upozornění někoho z občanů, se změnila metodika výpočtu stočného. Doporučená cena stočného pro příští rok je 39,95 Kč za m3. Rada obce doporučila stočné ve výši 38,50 včetně DPH.  Zastupitelé tento návrh schválili.

Ke konci roku proběhne inventarizace majetku obce

Zastupitelstvo obce také projednalo a schválilo dokumenty k provedení fyzické a účetní inventarizace majetku obce ke konci roku a schválilo složení řídící inventarizační komise i dílčích komisí. Fyzické inventury majetku budou provedeny do poloviny měsíce příštího roku.

-kvap-