Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Obci se daří snižovat provozní náklady

Obci se daří snižovat provozní náklady

rozpocet

Schválený rozpočet na rok 2015 je přebytkový

Zastupitelstvo obce na svém čtvrtečním jednání dne 18.prosince schválilo připravený rozpočet na rok 2015. Rozpočet je přebytkový. Zahrnuje celkové příjmy ve výši 30.995 tis. Kč a výdaje v hodnotě 26.779 tis. Kč. Výdaje slouží na pokrytí nákladů na běžný provoz obce a OÚ, údržbu majetku, financování kulturních a společenských akcí a plánovaných investic a dále třeba na financování dotací všem příspěvkovým organizacím. Přebytek ve výši 4.216 tis. Kč bude výhradně sloužit na pokrytí nákladů spojených s úhradou dlouhodobých úvěrů.

Mezi hlavní mezníky toho, že se rozpočet pohybuje v plusových číslech patří zejména to, že se vedení obce trvale daří snižovat provozní náklady.

„Příkladem může být provoz čističky odpadních vod. Náklady na její provoz postupně klesají od r. 2010 z 1,6 mil Kč na 1,3 mil Kč v letošním roce. Trvale se daří snižovat i náklady na telefony. Za poslední 3 roky o téměř 20 tis. Kč, náklady na veřejné osvětlení se daří držet na stejné úrovni, i když se rozšiřuje jeho síť. To je jen pár příkladů, kterých je ale daleko více.” uvedl starosta.

Zavedením systému třídění odpadu se podařilo snížit náklady o cca 300 tis. Kč za rok a naopak zvýšit příjmy za tříděný odpad pomocí zapojení se do projektu EKO-KOM. Celkové snižování provozních nákladů se blíží k částce 1 mil Kč za rok. To umožňuje obci držet poplatky za odpad na stejné výši již několik let, od příštího roku budou platit také slevy na poplatcích těm domácnostem, které poctivě třídí.

Díky úsporám se v naší obci daří držet na stejné výši například i cenu stočného. I přesto, že v ostatních obcích cena každoročně stoupá i o několik procent, ve Vranovicích se již 7 let nezměnila a patří mezi nejnižší v dalekém okolí. Měnit se nebude ani v roce 2015. Rozdíl mezi cenou, kterou účtuje VaK činí až 15 Kč.

„Trvalé snižování provozních nákladů umožňuje jednak zkvalitňování úklidu a údržby obecního majetku a zejména vytvářet podmínky pro investice i pro modernizaci infrastruktury. Rozpočtové hospodaření obce je zárukou vysoce ceněného klienta pro peněžní ústavy pro případné další financování.” vysvětlil starosta Jan Helikar.

Jednotlivé položky rozpočtu naleznete v dokumentech kliknutím

.

Petra Klabusayová