Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Holčička s DMO už absolvovala speciální rehabilitaci

Holčička s DMO už absolvovala speciální rehabilitaci

P1070603 2

Ta pomohla k posílení svalů a lepší koordinaci těla

Evička Kopečková, holčička, která prodělal mozkovou obrnu a ta způsobila její těžké fyzické i mentální postižení, udělala zase další krůček vpřed. Ke zlepšení stability a držení jejího těla pomohla speciální rehabilitační léčba tzv. Klimtherapy, kterou absolvovala letos na přelomu září a října. S úhradou nákladů pomohla obec Vranovice v rámci projektu Podaná ruka, a to finančním příspěvkem ve výši 50 tisíc korun.

„Jednalo se o intenzivní lázeňskou rehabilitační kúru, během které Evička posílila pomocí speciálních procedur ochablé svalstvo. Taková léčba je nejlepší, právě proto, že je velmi intenzivní. Když si chce sednout už zapojuje krční svalstvo a zvedá hlavu, nohy drží při chůzi už blíže u sebe, posílila také hrudník. Jedná se o pokroky, které normální zdravý člověk považuje za samozřejmé a formují se u něj při přirozeném vývoji. Evička se však tyto zdánlivě běžné věci musí učit. Její organismus je velmi náchylný, oslabí ji každá nemoc, stačí běžná chřipka a vracíme se zase zpět.” vysvětlila maminka Dana Kopečková.

Evička nemůže žít jako běžné děti, její stav vyžaduje speciální rehabilitační pomůcky na cvičení, nosí například i speciální obuv šitou přímo na míru, onemocnění jí neumožňuje navštěvovat ani běžnou školku a školu, proto jí rodiče vozí do speciální školy do Brna. Nemoc má za následek značně opožděný vývoj oproti Eviččiným vrstevníkům.

Na každém kroku dělá Evičce mimo rodičů doprovod i její věrná společnice žirafka Ája, což bylo také její první vyslovené slovo. Při běžném setkání ráda vtipkuje a pamatuje si známé věty ze svých oblíbených filmů. Při loučení Vás tak může překvapit například větou: „Počkej, chytím tě Fantomasi!”

P1070603-2Foto: Petra Klabusayová

DMO a léčba z pohledu odborníka

Terapie, kterou holčička podstoupila pomáhá handicapovaným jedincům v obnovení správných pohybových návyků a posílení svalů, zlepšuje koordinaci těla a vede ke zlepšení soběstačnosti.

„Dětská mozková obrna je charakterizována poruchou kontroly hybnosti, ale bohužel často i poruchou jiných funkcí (např. i poruchy zraku a sluchu). Zásadní pro léčbu DMO je rehabilitace. Je mnoho metod, ale vždy musí být léčba komplexní a individuálně určena pro každého pacienta. Rodič si této poruchy všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj opožděn. Velmi často to bývá po prvním půlroce života dítěte. Nemoc jako taková, se nedá vyléčit. Dá se však pomoci rehabilitační léčby dosáhnout zlepšení podmínek života dítěte. Čím dříve je léčba zahájena, tím větší má dítě šanci překonat vývojové poruchy.” potvrdila magistra Iva Rapcová, která stála spolu se starostou Janem Helikarem také u počátku projektu „Sociální obec” a jako zastupitelka má tuto oblast na starosti.

Léčbu je nutné opakovat, je ale velmi nákladná. Na to, aby Evička mohla rehabilitaci v Klimkovicích ještě absolvovat můžete přispět i vy, a to na bankovní účet číslo 2400501663/2010 vedený u Asociace rodičů dětí s DMO (http://www.asociace-deti-dmo.cz/). Nebo se zapojit do některého z projektů na její podporu.

Rodiče jsou vděčni za jakoukoliv podporu

„Poděkování patří všem, kteří se zapojili do jednoho z projektů nebo přispěli finanční částkou. Jsme velmi rádi, že ve Vranovicích funguje sociální projekt Podaná ruka, který myslí na skupinu handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí oproti normálním jedincům. Pomoci si velmi vážíme. Stejně tak děkujeme i ZŠ Vranovice za to, že se zapojila do projektu Sbíráme víčka pro Evičku, který také pomáhá.” říkají vděční rodiče.

Sama Dana Kopečková chce v budoucnu založit sdružení na podporu dětí postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO). Má sílu pomáhat nejen své dceři, ale vůli být užitečná i pro ostatní děti, kteří pomoc potřebují.

Rodiče si do budoucna přejí, aby byla Evička co nejvíce samostatná a zejména, aby byla v životě spokojená. „Většinou platí, že když se zlepší její fyzický stav, zlepší se i ten psychický. Proto první nejdůležitější věcí je, aby chodila a hned poté, aby si řekla, co potřebuje.” přeje si maminka.

Petra Klabusayová