Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Nabídka zaměstnání – Újezd u Brna

Nabídka zaměstnání – Újezd u Brna

Znak Újezd u Brna

Město Újezd u Brna vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení na obsazení funkce stavební referent/referentka města Újezd u Brna – zástup za mateřskou dovolenou
Druh práce:
∙ Referent
– výkon státní správy a samosprávy,
– zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů,
– stavební komise (smlouva o zřízení věcného břemene, rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, aj.),
– zastupování města ve věcech určení hranic,
– styk s katastrálním úřadem,
– samostatné posuzování projektů staveb, technologických zařízení, projednávání projektových dokumentací a podkladů se zainteresovanými orgány,
– komunikace s občany.