Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Ministerstvo vnitra České republiky informuje občany !!

Ministerstvo vnitra České republiky informuje občany !!

Logo MV ČR

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:
• Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.
• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující:
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního
pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.
• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona
č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.