Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Mimořádná opatření týkající se ochranných prostředků dýchacích cest od 1. 3. 2021

Mimořádná opatření týkající se ochranných prostředků dýchacích cest od 1. 3. 2021

ffp2 mask 5936994 1920

Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

  •  ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
    prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,  zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
    a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, mezinárodní letiště, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,  v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
    s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.