Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > MAS Podbrněnsko vypsalo výzvu na dotaci. Hlavním cílem je podpořit akce pro veřejnost

MAS Podbrněnsko vypsalo výzvu na dotaci. Hlavním cílem je podpořit akce pro veřejnost

mas

V oblasti Židlochovicka a Pohořelicka působí Místní akční skupina Podbrněnsko, o. s., která byla založena v r. 2013 a sdružuje obce, školy, fyzické osoby, podnikatele a další instituce a organizace za účelem spolupráce na všestranném rozvoji venkova. V současné době naše místní akční skupina teprve začíná rozvíjet svoje aktivity a zpracovává analýzy a strategie, které jsou nutným podkladem pro budoucí získávání dotací a na jejichž základě budou určovány oblasti rozvoje.

Chcete uspořádat akci pro veřejnost? Požádejte o dotaci

Dne 10. března 2014 byla vypsána tzv. tréninková výzva s cílem podpořit akce pro veřejnost realizované na území MAS Podbrněnska. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31. března 2014, výše podpory je stanovena od 2.000 Kč do 8.000 Kč na jednotlivé akce realizované v termínu od 22. 4. do 16. 6. 2014. Žadatel o dotaci vyplní žádost, přiloží požadované dokumenty a předá je poskytovateli dotace. Informace o poskytnutí dotace bude zveřejněna dne 11. 4. 2014. Bližší informace lze najít na webu www.podbrnensko.cz, kde je i plný text výzvy a formulář žádosti.

MAS Podbrněnsko není ojedinělý projekt, v rámci ČR funguje více jak 170 místních akčních skupin, které působí ve venkovských oblastech. Zatímco v tradičním modelu správy je o venkovských oblastech rozhodováno v regionálních nebo národních centrech (systém „shora dolů“), místní akční skupiny se snaží tento systém obrátit – rozhodování se tak děje „zdola nahoru“. Tato metoda rozhodování se nazývá LEADER (odvozeno z francouzského „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale, což znamená Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova) a vychází z toho, že právě lidé, kteří na venkově žijí, jsou nejlépe seznámeni s tím, co jejich region potřebuje; navíc metoda podporuje zapojení a spolupráci všech aktérů v daném území.

Více informací najdete na webových stánkách www.podbrnensko.cz, obecné informace o tom, jak místní akční skupiny fungují, lze získat na www.nsmascr.cz.

Za tým MAS Podrběnsko informuje

Lucie Kubalíková