Martin Záblacký

Zablacky

Rodák z Nikolčic, který do Vranovic přišel v roce 1953 a ihned se zapojil do činnosti místního fotbalového klubu.
V roce 1948 byl pro svoji politickou nezpůsobilost přinucen pracovat ve slévárně Šmeralových závodů, kde jako jeřábník působil až do důchodu.
Svůj život však zasvětil jednoznačně kopané a sportovním areálům ve Vranovicích. Výstavba fotbalového a sokolského hřiště, to jsou hodnoty, které vznikly především jeho zásluhou. Nekonečné brigádnické hodiny, neustálé organizování a plánování nových a nových cílů, to je práce Martina Záblackého.
Po celý svůj život pracoval jako funkcionář TJ Sokol a nejdéle ze všech jako předseda fotbalového klubu. Byl mnohokrát oceněn čestnými uznáními a plaketami za rozvoj kopané v okresu Břeclav.