Ing. Cyril Jebavý

Jebavy

Narodil se v Krahulčí a do Vranovic se přiženil v roce 1958. Jako fanda motorových vozidel si našel přátele ve Svazarmu a stal se od roku 1963 jeho velmi aktivním členem.
V roce 1964 kandidoval do MNV Vranovice jako poslanec a po zvolení se stal členem rady a předsedou komise výstavby. V té době, za předsedy Jana Gloce, se v obci hodně budovalo a pan Jebavý stál u všeho a velmi se zasloužil i o individuální výstavbu.
V roce 1983 se stal předsedou sboru pro občanské záležitosti a významně svojí prací obohatil společenský a osobní život mnohých spoluobčanů.
Veřejně činný je doposud v komisi výstavby a jeho zásluhy v naší obci jsou vidět téměř všude.
Jeho dlouholetá více než čtyřicetiletá činnost v obecních orgánech je výjimečná, z toho téměř 30 let byl Cyril Jebavý členem rady obce.