Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Lípy u kostela se nebezpečně naklání

Lípy u kostela se nebezpečně naklání

(Text a foto: Dagmar Humpolíková)
Čtyři vzrostlé lípy u kostela jsou nebezpečné pro své okolí. Jejich zdravotní stav je natolik špatný, že hrozí vyvrácení stromů. Oborníci doporučují jejich skácení. Dojde k němu už v tomto období vegetačního klidu. Nahradí je však nová vhodnější výsadba.
Znalecký posudek nechala vypracovat obec Vranovice na základě vlastního úsudku i upozornění obyvatel na nebezpečně naklánějící se stromy nad frekventovanou komunikací (ulice Školní). Impulsem bylo také známé neštěstí z ledna letošního roku, kdy v centru Zlína spadl vzrostlý strom na skupinu lidí. Podle svědků trval pád pouhé tři sekundy a sedm lidí, které zranil, tak nemělo prakticky žádnou šanci uskočit. Dva dvanáctiletí chlapci na následky zranění zemřeli. Přitom strom, který zabíjel nejevil žádné známky poškození. Měl viditelně zdravé větve, ale prohnilý kořenový systém. Ten v podmáčené půdě neudržel stabilitu stromu a došlo k jeho zřícení.
Pět lip v těsné blízkosti kostela bylo vysázeno zhruba před 70-ti až 100 lety. Jejich vzdálenost je 1,5 až 3 metry od zdi kostela a pouhé 1 až 3 metry od silnice. Jejich vitalita a odolnost proti zlomu je značně zhoršená. Z důvodu nedostatku místa k růstu se stromy odklánějí od zdi kostela a nebezpečně se naklánějí nad vozovku a další svou nestabilitou ohrožuje chodce, ve velké míře školáky, na chodníku na Masarykově ulici.
Svou pozici ustojí jen jedna lípa v čele kostela. I ta však bude muset projít odborným řezem a stabilizačním upevněním. Zbylé čtyři nahradí nové, vzrůstem menší lípy a keře.
Bude to bolestivý zásah do „zeleného” vzhledu obce, ale případné neštěstí na zdraví či životech lidí způsobené pádem stromů by bolelo víc.
V případě Zlína probíhá v současné době soudní proces s odpovědnými osobami z tamější radnice. Navzdory tomu, že prokazatelně provedli v době před neštěstím průzkum zdravotního stavu stromů, skrytou vadu v poškozeném kořenovém systému neodhalili. Teď jim hrozí až desetiletý trest za mřížemi.

Shrnutí dendrologického posudku:
Posuzované lípy jsou dlouhodobě vystaveny trvalému stresu v blízkosti frekventované komunikace (zejména mechanickými otřesy a zasolováním půdy). Nelze proto vyloučit přítomnost parazitické houby v kořenech, či na bázi kmene (hniloba).
Devastace stromů je patrná v nadzemních částech, a to zejména v koruně. Riziko poškozování dřevin ranovým parazitem je značné (důsledky neodborného řezu v minulosti), což způsobuje další zhoršování zdravotního stavu stromů a jejich odolnosti proti zlomu, či vývratu.
Proces postupné devastace stromů je nevratný, za daných podmínek nelze provést účinná opatření k jejich zlepšení.
Z hlediska provozní bezpečnosti došlo k různým stupňům zhoršení. Rizika poškození osob a majetku jsou v případě mechanického selhání stromů vysoká.
Po provedeném šetření doporučuji odkácet stromy č. 1, 2, 3, a 5 (Školní ulice a Masarykova) a strom č. 4 (v čele kostela) doporučuji zatím zachovat s tím, že budou provedena opatření, která jeho provozní bezpečnost zlepší. Nutná však bude, vzhledem k jeho lokalizaci, pravidelná kontrola.
Výsadba jiného typu dřevin za odkácené je zde možná, ale v menším rozsahu. Je třeba počítat s prostorovým omezením a trvale zhoršenými podmínkami pro růst dřevin na daném stanovišti.
Doporučuji odolné dřeviny s malou korunkou nebo keře.
Veškeré práce musí provádět specializovaná zahradnická firma.

Ing. Renata Žižlavská
Rozhodnutím předsedy krajského soudu v Brně jmenována znalcem pro obor ochrana přírody se specializací dendrologie.

Projektová dokumentace –

    

Tahle lípa je relativně zdravá, po odborném řezu a stabilizaci zůstane zachována

Vizualizace nové výsadby