Kostnice

1296639707

Centrální stavba kruhového půdorysu typu středověkého karneru ze 17. století. Vsazena do obvodní zdi hřbitova. Fasáda hladká s pravoúhlým vchodem. Střecha ve tvaru kužele s dřevěnou šindelovou krytinou.

Po opravě střechy v roce 1993 byla v roce 2000 provedena oprava fasády dle připomínek a požadavku památkového ústavu.

ev. č. 1817, v obvodní zdi hřbitova, ve vlastnictví obce.