Kominické práce

kominik

Pan Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění komínů. Cena 350,-Kč za komín na plyn a 400,-Kč za komín na tuhá a kapalná paliva. Objednávky na tel. 774 938 398. Součástí kontroly je vydání zprávy o provedené kontrole a čištění.